Trappers’ Corral

Westerners International CZ o.s.

 • logo TC

  Šerif Corralu:


  Zbyněk Skořepa

  Sídlo Corralu:


  Veleslavínská č.p.42

  Praha 616 - Veleslavín

  162 00

  tel. 776 555 518

  e-mail: trappers@westerners.cz

  IČO: 45248028

  DIČ: CZ45248028

  Bankovní spojení:

  č.ú.2100345494/2010

Pro zájemce o členství

Chcete se stát členy Trappers Corralu?

Co k tomu potřebujete:

 1. Nejprve je vhodné se důkladně seznámit se stanovami Trappers Corralu

Stanovy TCWICZ o.s. platné od 27.10.2007 (154.75 KB)

a také se stanovami Westerners International – CZ.

Ty jsou k nahlédnutí zde(odkaz na stanovy WI – CZ).

 1. Pokud jste rozhodnuti, stáhněte si přihlášku:

Přihláška v PDF: Přihláška (424.92 KB)

 1. Vyplňte přihlášku a odešlete ji poštou (je nutný vlastnoruční podpis a u nezletilých také souhlas zákonného zástupce!) na adresu šerifa corralu: Zbyněk Skořepa, Španielova 1268/3, Praha – Řepy, 16300
 2. Zaplaťte členský příspěvek do Trappers Corralu. Podle níže uvedených informací.
 3. Pokud něčemu nerozumíte, použijte k dotazu e-mail šerifa corralu: tandemicek@sez­nam.cz

Jak a kolik se platí členské příspěvky do Trappers´ Corralu? 

Členský příspěvek na rok činí 800,– Kč.

Zahrnuje: čl. př. WI-CZ 60,– Kč, příspěvek na provozní režii TC, chod Fort Beaveru a vybraných akcí TC. 

Při vstupu během roku se platí následovně: Vstup v polovině roku 400,– Kč. Vstup za každé čtvrtletí 200,– Kč

Slevy: Osoby, které nejsou výdělečně činné (vojáci, studenti, důchodci, ženy či muži na mateřské), mají nárok na slevu členských příspěvků 300,– Kč. Sleva se poskytuje po předložení čestného prohlášení, že dotyčný není výdělečně činný.

O slevu je nutné žádat strážce pokladu do 15. prosince předešlého roku!

Splatnost: Termín splatnosti je cca půlka ledna nového roku Trappers´ Corralu. Nejlepší řešení je zaslat celou částku najednou. Pro méně majetné je možné splácet členské příspěvky pololetně (400,– Kč), či čtvrtletně (čtvrtinu – 200,– Kč).

Kam: Na bankovní účet.

Název účtu: Trappers'Corral – Westerns International – CZ.

Číslo účtu: 2100345494 / 2010

Variabilní symbol je důležitý pro identifikaci plátce. Člen uvede své evidenční číslo člena, které najde na svém průkazu WI. Nebo jméno a příjmení.

Zánik členství: Dle stanov v případě nezaplacení členských příspěvků v určených termínech členství automaticky zaniká. To se nevztahuje na případy, kdy se člen předem domluví se strážcem pokladu na jiném termínu placení.

Případné další dotazy a informace u strážce pokladu TC!

Kontakt: Martina Skořepová, Španielova 1263/3, 163 00 Praha 6 Řepy, tel. 605238765, e-mail: martina@taxvisi­on.cz