Trappers’ Corral

Westerners International CZ o.s.

 • logo TC

  Šerif Corralu:


  Zbyněk Skořepa

  Sídlo Corralu:


  Veleslavínská č.p.42

  Praha 616 - Veleslavín

  162 00

  tel. 776 555 518

  e-mail: trappers@westerners.cz

  IČO: 45248028

  DIČ: CZ45248028

  Bankovní spojení:

  č.ú.2100345494/2010

Pro zájemce o členství

Chcete se stát členy Trappers Corralu?

Co k tomu potřebujete:

I.

Nejprve je vhodné se důkladně seznámit se stanovami Trappers Corralu

Stanovy TCWICZ o.s. platné od 27.10.2007 (154.75 KB)

a také se stanovami Westerners International – CZ.

Ty jsou k nahlédnutí zde(odkaz na stanovy WI – CZ).

II.

Pokud jste rozhodnuti, stáhněte si níže uvedené soubory:

Přihlášku v PDF: Přihláška (424.92 KB)

a informaci o příspěvcích: Informace o příspěvcích (98.81 KB)

III:

Vyplňte přihlášku a odešlete ji poštou (je nutný vlastnoruční podpis a u nezletilých také souhlas zákonného zástupce !!) na adresu sekretáře corralu:

Eva Veselá

Čermákova 74

32000 Plzeň

IV.

Zaplaťte vstupní poplatek podle návodu v informaci o příspěvcích. Pokud něčemu nerozumíte, použijte k dotazu e-mail sekretáře corralu:

secretary_tec­ka_trappers_z_wes­terners_tecka_cz

2003 © Peggy