Trappers’ Corral

Westerners International CZ o.s.

 • logo TC

  Šerif Corralu:


  Zbyněk Skořepa

  Sídlo Corralu:


  Veleslavínská č.p.42

  Praha 616 - Veleslavín

  162 00

  tel. 776 555 518

  e-mail: trappers@westerners.cz

  IČO: 45248028

  DIČ: CZ45248028

  Bankovní spojení:

  č.ú.2100345494/2010

O TCWICZ - Úvod

Novinky na stránkách TC

11.5.2019 - byla provedena aktualizace.

Vložili jsme kalendář na r. 2019. A provedli menší úpravy v „kontaktech“ a „pro zájemce o členství“.

Změna vedení TC – 2013

Valná hromada v listopadu 2017 zvolila nové vedení sheriff Zbyněk Skořepa, zástupce sheriffa Václav Čáp, bourgeoist Fort Beaver Zdeněk Janoch, strážce pokladu Martina Skořepová.

Několik slov o Trappers' Corralu

Trappers´Corral sdružuje zájemce o hraničářskou historii severní Ameriky v letech 1700 až 1890. Kromě badatelské činnosti se oblékáme jako oni, střílíme, táboříme a učíme se veškerým dovednostem starých „trapperů“ a všech hraničářů v praxi!
Tábořiště Trapperů

TC se zapojuje i do činnosti ostatních corralů WI a podobně zaměřených organizací a skupin. Za jeho činnost mu byla dokonce čtyřikrát udělena cena americké společnosti Westerners International „Head Up Award“, která se uděluje při příležitosti Konference Americké Národní Westernové Asociace, a to za roky 1996, 1997, 1999 a 2000.

TC byl založen v Praze 27.9.1991 a do WI-CZ byl přijat pod ev.č. 03/125 dne 13.1.1992. Jako samostatný corral byl zaregistrován u centrály WI-USA v Oklahomě dne 12.2.1993 pod ev.č. 125. TC je registrován u ČSÚ jako organizační jednotka organizace WI-CZ s vlastní právní subjektivitou od 25.2.1992. Počet jeho členů se pohybuje okolo 30 a jeho působnost je po celém území ČR.

Kdo byli TRAPPEŘI a proč se náš corral jmenuje právě po nich?

šerif Joe na táboření

Teprve docela nedávno jsme si uvědomili, že je pro nás slovo „trapper“ takovou samozřejmostí, že se jej ani nikde neobtěžujeme vysvětlit. A přitom to pro běžného občana až taková samozřejmost být nemusí, nemluvě o tom, že v češtině se tomuto slovu poněkud posunul význam (jak už bývá v češtině zvykem).

Slovo TRAPPER je odvozeno od anglického „the trap“ – past, a značí člověka lovícího do pastí ( čili pastičkáře :o) ). V terminologii americké historie je vyhrazeno převážně pro horala, mountainmena, lovícího převážně bobry, zatímco pro lovce používajícího jiné metody lovu, nebo žijícího v jiné době má výrazy jiné.

Naproti tomu v češtině se pojí slovo trapper všeobecně s americkými lovci, nebo dokonce s dobrodruhy obecně, případně se „zálesáky“ od osadníků až po kovboje.

Lov Bizonů indiány

Název našeho corralu je samozřejmě odvozen od amerických lovců. Pamětníci by objasnili, zda v počátcích corralu byl již znám přesný význam tohoto slova, nebo zda se specifikoval později.

Faktem je, že nejsilnější skupinou v našem corralu jsou právě mountainmeni, čili trappeři.

Zároveň ale od počátku corralu vznikaly právě v něm skupiny, zabývající se poněkud jinými oblastmi, než byl pouze lov bobrů.

Jednotlivé styly a zaměření jsou popsány dále:

 • settlers – (první osadníci v lesích) 1700–1820
 • voyagers – (zaměstnanci kožešinových společností – obchodníci, lovci, stavitelé pevností, psovodi a hlavně kanoisté) 1740–1850
 • courieres des bois – „lesní tuláci“ – obchodníci a lovci převážně francouzského původu) 1700–1770
 • long hunters – „dlouzí lovci“ nebo taky „dlouhé nože“ – američtí lovci svobodně podnikající 1760–1820
 • mountain men – „horští muži“nebo taky trappers – lovci kožešin, zejména pak bobrů 1822–1843)
 • scouts and buffalo hunters – zvědi, stopaři a lovci bizonů (cca1860–1890)
 • vojáci z dob válek o kolonie mezi Anglií a Francií a o nezávislost U.S.A., (zejména Americké milice, Rogers Rangers, Compagnies Franches de la Marinne ) 1740–1800
tc_02.jpg

Svoji činnost uskutečňuje TC formou zvanou „oživená minulost“. V našich řadách najdete jak lidi zabývající se touto historií teoreticky, tak i prakticky. U teoretické části jde o získání co nejširších vědomostí z dané oblasti, což je studie historie, překlady zahraniční (zejména americké) literatury a získávání poznatků vlastním bádáním v historii dané oblasti. Praktická činnost se pak zaměřuje na co nejvěrohodnější vybavení, výstroj a výzbroj a jejich praktické využití (např. při táboření). Součástí je i výroba stylových oděvů, zbraní a předmětů, či střelba z historických zbraní, vaření dobových jídel apod.

tc_03.jpg

Corral pořádá několikrát do roka stylová setkání, zvaná Rendezvous. Například letní Rendezvous u Křemže nebo Letní setkání na Fort Beaver/Beaver City. Corral zřídil knihovnu s odbornou literaturou, která pojednává o výše uvedených stylech a dokonce vydal vlastní publikace – překlady „Knihu svobodných trapperů“ a „Wapuskovu knihu“.

Členové mohou být sdruženi v organizačních jednotkách – partách, které většinou působí lokálně. Odkazy na ně najdete v levém rámci.